Dancing with Fire to

Hodowla psów rasowych kanadyjskiej rasy Nova Scotia Duck Tolling Retriever

. Retrievery z Nowej Szkocji to przyjêta w Polsce nazwa tej piêknej rasy, której jeste¶my pasjonatami. Planuj±c

szczeniêta

nasza hodowla Dancing with Fire stara siê przede wszystkim zwracaæ szczególna uwagê na dobór genetyczny przysz³ych rodziców, na ich wyniki badañ genetycznych oraz temperament. Zale¿y nam bardzo, aby przyszli w³a¶ciciele szczeniaków z naszej hodowli utrzymywali z nami sta³y kontakt pozwalaj±c nam ¶ledziæ rozwój wydanych przez nas szczeni±t
Wiêcej informacji na temat psów rasy Nova Scotia Duck Tolling Retriever znajdziecie Pañstwo na ³amach naszego Nova Scotia Duck Tolling Retriever - Portal, do którego odwiedzenia serdecznie zaprasamy.
.
. Znajd¼ nas na Facebook PL EN
Hodowla Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Strona G³ówna Ksi±¿ka o Tollerach Hodowla Dancing with Fire Nasze Psy - Nova Scotia Duck Tolling Retriever Szczeniaki Nova Scotia Duck Tolling Retriever O rasie Nova Scotia Duck Tolling Retriever Linki Nowo¶ci na stronie Hodowli
. .
Pragniemy, aby nasze szczenita byy doskonaymi towarzyszami rodzinnego ycia, otwartymi na kontakt z czowiekiem i chtnymi do pracy. Priorytetem hodowli jest zachowanie temperamentu waciwego dla Tollera i pasji do pracy - naszym zdaniem, idea psa tej rasy to radosny, peen zapau i chci do wykonywania rnorodnych zada, zdrowy pies odpowiadajcy wzorcowi rasy.

Poniewa zdrowie jest najwaniejsze, rodzice szczenit s przebadani w kierunku:
dysplazji zarwno okciowej jak i biodrowej (HD i ED),
chorb oczu,
prcd PRA (Postpujcego Zaniku Siatkwki),
CEA (Anomalii Oczu Collie)
,
DM (Mielopatii Zwyrodnieniowej),
JADD (modzieczej formy choroby Addisona),
DE (Encefalopatii Zwyrodnieniowej)
CDDY
CP1, CLPS (rozszczepy podniebienia)


W hodowli zwracamy rwnie uwag na odpowiednie wychowanie i socjalizacj szczenit - maluchy s wychowywane w domu, z rodzin, maj kontakt z rnymi bodcami, w miar moliwoci maj wykonywane testy dla szczenit, pozwalajce oceni charakter malucha.

Jestemy rwnie pierwszymi i jedynymi do tej pory w Polsce czonkami prestiowego klubu Tollera w Kanadzie, kraju pochodzenia rasy, ktrzy zobowizuj si przestrzega kodeksu etycznego dla hodowcw.

.


Nasze maluchy s dostpne tylko po wczeniejszej rezerwacji; mioty mamy planowane z duym wyprzedzeniem czasowym, prosimy wic osoby zainteresowane szczeniciem o kontakt - bardzo zaley nam take, aby w miar moliwoci pozna si osobicie. Nie ma moliwoci nabycia u nas szczenicia bez metryki.

Razem ze szczeniciem przyszli waciciele otrzymuj w wyprawce:
umow kupna-sprzeday,
metryk,
komplet dokumentw rodzicw (kopie wynikw bada, osigni wystawowych i sportowych, certyfikaty uytkowoci, etc),
ksieczk zdrowia bd paszport,
karm Royal Canin, smycz z obrk, i rne gadety w zalenoci od planowanych form aktywnoci z psiakiem.
Instrukcj Obsugi Malucha ;)

Zachcamy serdecznie do lektury dziau "dla Pocztkujcych" na naszej stronie portalowej; zawarlimy tam najwaniejsze informacje dotyczce tego, co naley wiedzie przed decyzj o zakupie Nova Scotia Duck Tolling Retrievera.

W pniejszym czasie, ju po przyjedzie malucha do nowego domu, waciciele mog liczy na nasz pomoc - jestemy zawsze do dyspozycji; czujemy si odpowiedzialni za nasze szczenita, chtnie utrzymujemy kontakt z now rodzin malucha, obserwujemy jego rozwj, towarzyszymy w sukcesach i gorszych dniach i zawsze suymy pomoc.

Polecamy lektur nastpujcych pozycji, ktre pozwol lepiej zrozumie wasnego szczeniaczka, i pomog odpowiednio go wychowywa:

Gwen Bailey - "Szkoa szczenit" + "Szczeni doskonae" - bardzo duo ciekawych informacji, jasno i przystpnie wytumaczone etapy szkolenia, i wychowanie malucha - dla nas nr 1!!!

A take:

Turid Rugaas - Sygnay uspokajajce
Pamela Dennison - Pozytywne Szkolenie Psw
Terry Ryan - Przechytrzy Psa
Jean Donaldson - Pies i Czowiek.
Hodowla psów Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Ma³gorzata Korbel firetoller(@)gmail.com
Copyright 2010 | projekt: Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl | wykonanie: Tux
.